$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Onderzoek aan teams

In de afgelopen jaren is vanuit Genius Groups onderzoek gedaan naar het slagen en falen van teams die langere tijd aan een lastige opdracht werken. Juni 2009 promoveerde Belia op haar proefschrift getiteld 'Net het echte leven, belangen, macht en illusies in professionele teams'. De volledige tekst kunt u onderaan deze pagina ophalen.

Het onderzoek heeft een aantal pragmatische handvatten opgeleverd, waar andere teams hun voordeel mee kunnen doen.
Enkele voorbeelden van 'klippen' waar teams in de praktijk mee te maken hebben:

  • Het doel van het team is duidelijk, en toch lijkt het team hier geen focus op te hebben.
  • Er wordt hard gewerkt, maar niet aan éénzelfde gemeenschappelijk doel! Speelt eigenbelang misschien een rol?
  • Enkele teamleden domineren, waardoor de waardevolle en onmisbare bijdrage van anderen weggeblazen wordt. 
  • De teamleden besteden veel energie aan 'interne' interactie: met elkaar, of aan geharrewar met de omringende organisatie. 
  • Het team houdt illusies zoals 'open communicatie' in stand, waardoor zo'n onderwerp onbespreekbaar wordt.
  • Er ontstaat geen leiderschap binnen het team, en ook de team manager pakt de leiding niet, terwijl voldoende potentie aanwezig lijkt. Wat is er aan de hand?
  • Door de hiërarchie - vaak de hiërarchieke traditie die vanuit de omringende organisatie overgenomen wordt - kan het individuele leiderschap van teamleden niet tot ontplooiing komen; veel van het potentieel blijft onbenut
  • Onzichtbare en ogenschijnlijk onverklaarbare mechanismen houden interactie met de omringende wereld tegen, evenals verandering en vernieuwing, en belemmeren ook toetreding van nieuwe teamleden

In situaties als bovenstaand geschetst (hier zijn vanuit de praktijk veel meer voorbeelden van te geven) raakt het team afgeleid van de realisatie van haar gestelde doel.
Planningen en budgetten worden niet gehaald -  Klanten zijn ontevreden - Teamleden kunnen hun energie en creativiteit niet meer kwijt - Zij verliezen hun lol in het werk en raken gedemotiveerd.

En u? U bereikt uw doel niet.
Hoe komt dat? En belangrijker: hoe kunt u hier constructief mee omgaan?
Het onderzoek geeft inzicht in de onderliggende groepsdynamiek en de handvatten die u ten dienste staan. Door haar jarenlange ervaring in commerciële organisaties koppelt Belia de inzichten uit het onderzoek gemakkelijk aan concrete vragen over teams. Haar interventies maken voor teamleden zaken zichtbaar waar zijzelf door hun directe belang 'bijziend' voor zijn geworden. Zij kunnen ze niet meer onderkennen. Zodra hun blik zich opnieuw opent, ontstaat ruimte om op een nieuwe manier te gaan samenwerken.

Via deze link kunt u de integrale tekst van het proefschrift ophalen. Kiest u op de pagina die verschijnt het rode 'Full text'.
H11 van het proefschrift geeft de betekenis van de conclusies voor de praktijk.

 <$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>