$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Profiel Belia van den Berg

Belia, de professional
 • is een door de wol geverfde procesbegeleider voor zowel compacte als langer lopende trajecten
 • kan 'hard' en 'zacht' combineren doordat zij jaren business unit manager is geweest
 • richt zich op effectieve samenwerking van mensen, en de groepsdynamica die daaronder ligt; het gaat hierbij veelal om het verbeteren van die samenwerking en het faciliteren van resultaten in korte tijd
 • uitgangspunten zijn de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers en het werken vanuit drive en draagvlak
 • heeft de afgelopen jaren in de gehele markt organisaties, directies en managementteams begeleid in hun ontwikkeling (finance, food, farma, retail, public, utilities, transport, telco, health care, semi-overheid)
 • boekte eerder succes met vraagstukken als
  - het overbruggen van de kloof tussen ambities van management en medewerkers,
  - het expliciteren van ambities van management en medewerkers tot een heldere
    visie, dit verbinden aan huidige mogelijkheden, en het ontwerpen van het pad daar
    naartoe
  - het dilemma tussen autonome ontwikkeling van afdelingen èn het bouwen aan een
    wij-gevoel binnen de onderneming,
  - het ontwikkelen van leiderschap
 • - het verhogen van de effectiviteit en werkplezier van teams,
  - het samen vormgeven aan plannen voor een succesvolle toekomst.
 • verbindt door haar werkervaring zakelijke scherpte, en focus op resultaat, met de menselijke blik en beleving
 • wordt ook door vakgenoten ingehuurd om hun programma's te versterken
 • heeft zich eerst bij een grote speler in de zakelijke dienstverlening ontwikkeld tot business unit manager van grote accounts (KPN, ING), is daarna geswitcht naar change management, coaching, procesbegeleiding en training
 • is gecertificeerd practitioner Spiral Dynamics en opgeleid om het Double Healix Model toe te passen
 • volgde gedegen opleidingen op het gebied van strategie- en leiderschapsontwikkeling, verkooptechnieken, veranderkunde, procesbegeleiding, coaching en systemisch werk
 • geeft regelmatig college aan master- en postHBO-studenten van Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen over onderwerpen rond teamdynamiek
Belia, als mens
 • is een vuurzoeker, verbinder en vaste grond 
 • brengt structuur aan en improviseert daarbinnen om haar doelen te halen    
 • combineert empathie en warmte in de benadering met pragmatiek in de uitvoering
 • beweegt zich gemakkelijk op alle niveaus binnen organisaties
 • staat en gaat voor dat waar zij zich aan committeert
 • durft te confronteren
 • is flexibel in de uitvoering, maar vast in haar professionele basis


<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>