$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Organisatieprofiel

Organisaties bestaan uit mensen. Ook uw organisatie, en de onze.
Mensen die ieder hun eigen kijk op de zaak hebben, vanuit hun steeds unieke identiteit en achtergrond. ‘De waarheid’ bestaat dus niet.
Toch wil je als organisatie krachten bundelen, specifieke doelen realiseren, innoveren en wellicht co-creëren.
Samen tot mooie resultaten komen, ieders kracht benutten, allemaal durven blijven leren.
Dáár gaat ’t om. Lol hebben in het behalen van resultaat. Samen geschiedenis maken, trots!

De sterkste samenwerking blijkt gestoeld op gedeelde visies en op ruimte voor eigenbelang. Wat er tussen mensen gebeurt is daarbij bepalend voor het resultaat dat zij samen (kunnen) behalen. Aandacht voor groepsprocessen is daarom belangrijk als je wilt dat er een ‘samen’ is, of ontstaat. Dit kan de samenwerking in een vast team betreffen, of een breder 'samen' zoals saamhorigheid of binding in de organisatie. In (innovatie)projecten en organisatieontwikkeling.

Wij weten uit onderzoek en ervaring hoe de effectiviteit van het team in hoge mate bepaald wordt door de drijfveren van teamleden en hun persoonlijke beleving van de onderlinge samenwerking. 
Dit alles heeft geleid tot praktische handvatten, die ingezet worden om ook de samenwerking van uw team te verbeteren en traditionele ‘klippen’ te omzeilen.
Meer lezen?

Genius Groups ontleent haar naam aan de term 'group genius': het vuur, de kenmerkende meerwaarde van een team, de inspiratie die een gezamenlijke prestatie haar diepte geeft. Deze naam staat symbool voor de intentie om teams en groepen te helpen hun group genius optimaal te benutten.

Genius Groups streeft ernaar een bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij.
Een deel van haar capaciteit levert zij daarom tegen gereduceerde tarieven aan ideële en maatschappelijk verantwoorde projecten. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, neem dan contact met ons op.
Genius Groups wordt gedreven door Belia van den Berg.<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>