$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Werken met paradoxen

Auteur: Lenette Schuijt
ISBN: 90-5670-141-X; verschenen in 2006

In dit praktijkboek illustreert Lenette Schuijt in heldere taal een aantal van de tegengestelde krachten die managers en medewerkers in hun organisaties ervaren, zoals bijvoorbeeld 'bezielde zakelijkheid', 'loslatend sturen', 'kwetsbare kracht' en 'verbonden individuen'.
We ervaren dergelijke tegengestelde krachten vaak als onverenigbaar, en toch zouden we 't liefst beide kanten willen honoreren. Dit boek laat zien dat dit ook kan, doordat beide zijden voortkomen uit één bron, en zo ten diepste met elkaar verbonden zijn.

Paradoxen dwingen ons te denken op een ander niveau. Ze roepen verbazing op of stichten verwarring. In ieder geval is daarmee het gesprek weer op gang tussen kampen die vast leken te zitten in hun voorkeur voor één zijde van de paradox. In dialoog kan verkend worden welke krachten meer ruimte nodig hebben, en wat dat de organisatie oplevert.<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>