$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Impact: de kracht van groepsdialoog bij succesvolle organisatieverandering

Auteurs: Belia van den Berg, Fons Ribbers, Lisette Reek, Marion Meijs, Merijn Heijnen, Monique van Laanen, Rolf Colenbrander, Stephanie Redeker
ISBN: 9-023240-78-2; verschenen in 2004

De auteurs waren destijds allen teamlid van de Accelerated Solutions Environment, een bijzondere omgeving waar organisaties met een rijk geschakeerd team in korte tijd complexe vragen oplossen.
Op een heldere en enthousiasmerende wijze beschrijft het team haar werkwijze: hoe zij alle belangrijke invalshoeken bij de verkenning en oplossing van het vraagstuk betrekken, en zo de kwaliteit van de uiteindelijke oplossing sterk verhogen. Onderdeel van die kwaliteit is dat draagvlak gecreëerd wordt bij een grote groep van kritieke belanghebbenden. Dit heeft versnelling in de besluitvorming tot gevolg, evenals een sterke vermindering van vertragingen en andere 'ongelukken' in de implementatiefase.
De hier beschreven dialogische aanpak maakt deel uit van het gedachtegoed van waaruit Genius Groups werkt.<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>