$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

De kracht van beelddenken

Auteur: Ghislaine Bromberger
ISBN: 90-244-16647; verschenen in 2004

Denken met behulp van beelden doen we allemaal, maar vaak niet bewust of doelgericht.
Beelddenken is echter een heel krachtig en verrassend middel om naar boven te halen wat je 'deep down' al weet. Daarmee komen ideeën en inzichten beschikbaar voor visievorming of probleemoplossing.

Ghislaine Bromberger beschrijft de achtergrond van beelddenken. Wat het boek bovendien waardevol maakt is de veelheid aan simpel uitvoerbare, en toch zeer doeltreffende werkvormen, die zij beschijft.

Genius Groups betrekt graag ook de emotionaliteit en creativiteit van de rechter hersenhelft bij het werk. De kracht van beelddenken wordt dan ook regelmatig benut.<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>