$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Onze manier van werken

  • Wij leveren maatwerk. We hanteren daarbij ook in het contact met onze opdrachtgevers de dialogische aanpak: concretisering van onze dienstverlening vindt altijd plaats in afstemming met u als opdrachtgever; uw organisatie blijft eigenaar en heeft volop de gelegenheid 'mee te leren'.  
  • Wat we u gunnen in het samenwerken, gunnen we onszelf ook. We kijken dus altijd of 't een tikje spannender, vernieuwender en meer verbonden kan. We streven in ons werk top-kwaliteit na, met extra aandacht voor de aspecten die u benoemt als de belangrijkste.
  • Genius Groups onderschrijft de gedragscode zoals die door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs is opgesteld.  
  • Afhankelijk van het type opdracht en de omvang ervan worden opdrachten door      Belia van den Berg alleen uitgevoerd. Steeds vaker werkt zij samen met collega's uit haar netwerk die haar filosofie delen.
  • Belia is lid van diverse formele en informele netwerken, die haar toegang geven tot een rijke wereld van collega's, inzichten en inspiratie. Collegiale intervisie en 'lerend leven' zijn handvatten om 'de zaag scherp te houden'. 
  • Onze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.


<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>