$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
  Team Coaching
  Team Start
  Management Coaching
  Procesbegeleiding
  Large Group Intervention
  Training

Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Training

In aanvulling op het proceswerk rond samenwerking bieden wij trainingen aan waar medewerkers hun vaardigheden kunnen uitbouwen om zelf ontwikkelprocessen te begeleiden:

Onze trainingen hebben een sterke relatie met de praktijk. Dit betekent ook dat ze toegespitst worden op de actuele context van deelnemers, bijvoorbeeld door eigen casussen in te brengen. Het leggen van de verbinding met de eigen praktijk versnelt het leerproces en versterkt het leereffect.<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>