$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
  Team Coaching
  Team Start
  Management Coaching
  Procesbegeleiding
  Large Group Intervention
  Training

Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Wanneer een nieuw team start...

Steeds vaker worden teams op ad hoc-basis samengesteld om een specifieke projectopdracht te vervullen. Bijvoorbeeld om direct scherp te reageren op ontwikkelingen in de markt.  
Hoe zorgt u dat deze personen, veelal op hun specifieke kennis geselecteerd, als een goed team functioneren en slagvaardig afgaan op hun doel? Dat zoiets geen vanzelfsprekendheid is, blijkt uit onderzoek aan teams.

Wanneer een nieuw team geformeerd wordt, met een specifieke opdracht, worden de benodigde teamleden daarbij gezocht.
Mooi, het team staat nu, het daadwerkelijke werk kan beginnen!
Vanzelfsprekend start ogenblikkelijk ook de sociale interactie tussen de teamleden, compleet met het innemen van posities, het vergaren van macht, het behartigen van eigenbelang en het  negeren van sommige teamleden.
Herkent u dit? Het zijn normale aspecten van menselijke interactie, die overal optreden. 
U wilt echter voorkomen dat ze het teamresultaat negatief beïnvloeden.

Wij helpen de teamleden te herkennen wat ze tegenkomen in hun groepsvorming, waardoor deze interactieprocessen een meer constructieve wending krijgen. Het groepsproces zal per saldo minder tijd vragen, en het team minder afleiden van het feitelijke werk.
Begeleiding bij een teamstart verhoogt de effectiviteit van het team op een blijvende wijze.<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>