$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
  Team Coaching
  Team Start
  Management Coaching
  Procesbegeleiding
  Large Group Intervention
  Training

Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Team Coaching

Is uw team nog net zo scherp als bij de start? Onderzoek aan teams wijst uit dat de meeste teams hindernissen ondervinden die hen afleiden van hun doel.

Onze Team Coaching geeft een team:
  • meer focus door een doorleefd besef wat de opdracht van hen vraagt,
  • inzicht in de groepsprocessen waar men mee te maken heeft,
  • handvatten om op een constructieve en slagvaardige manier met groepsprocessen om te gaan,
  • de kans om te leren doordat men een spiegel krijgt op het eigen functioneren.

In sommige gevallen voldoet een 'quick fix'-interventie door een adviseur. Bijvoorbeeld omdat per direct verbetering vereist is, of om een team weer terug te brengen in de beleving van succes. Op lange termijn levert een quick-fix echter geen verankerde verbetering. Wanneer uw medewerkers zelf zien welke ineffectieve processen zij samen ongewild in stand houden, en met welk gedrag zij dit doen, kunnen zij hier blijvend constructiever mee om gaan.
Wij kijken met uw team 'door de situatie heen', en helpen hen het pad van resultaat en motivatie terug te vinden.

Team Coaching kan, waar nodig, aangevuld worden met coaching op individuele basis.<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>