$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Recent gelezen!

Er is zoveel moois geschreven!
Onderstaand vindt u korte samenvattingen van interessante boeken en artikelen over organisatieontwikkeling, groepsdynamica, binding of iets losser geassocieerde gebieden.
Hebt u zelf een boek gelezen over dergelijke onderwerpen waarop u anderen wilt attenderen? Mail ons uw tekst voor deze rubriek op belia@geniusgroups.nl !<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>