$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
  Team Coaching
  Team Start
  Management Coaching
  Procesbegeleiding
  Large Group Intervention
  Training

Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Procesbegeleiding

In een veranderende context zijn ook organisaties permanent in beweging. Het is uw taak hierbij koers te bepalen en deze te implementeren. De werkelijkheid laat zich echter niet dwingen naar onze wensen.
Hoe gaat u hiermee om? Wanneer u doet wat u altijd al deed, krijgt u wat u altijd al kreeg.
Wilt u niet 'meer van hetzelfde'? Dan is het verstandig een sparring partner op te zoeken waarmee u zaken door kunt spreken, die u spiegelt en met alternatieve aanpakken kennis laat maken.
Een dergelijke open gedachtewisseling is altijd nuttig, aangezien de werkelijke vraag dikwijls schuil gaat onder de symptomen.

Belia van den Berg is zo'n sparring partner. Zij heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van ontwikkel- en veranderprocessen in grote en kleinere organisaties. Zij is gespecialiseerd in vragen waar mobilisatie, draagvlak of samenwerking spelen. 
Lees meer...<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>