$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

De missie van Genius Groups:

Teams en organisaties stimuleren hun gedroomde toekomst
te realiseren door hun ‘group genius’ te benutten.

Het realiseren van een ‘gedroomde toekomst’… Dat klinkt idealistisch!
Maar wie droomt er niet? In zakelijke context noemen we dit meestal ‘ambities’.
Wij stimuleren om óver het alledaagse heen te kijken naar een uitdagende toekomst, deze toekomstbeelden met elkaar te delen, en dan te concretiseren.
Daarbij dromen te vertalen naar realisatie in de dagelijkse praktijk. Zowel uw dromen als die van uw medewerkers.

Wij laten teams en groepen hun potentieel benutten om zo problemen op te lossen en tot realisatie van hun ambities komen. De dominante kernwaarde daarbij is ‘samenwerkingskracht’, vertolkt in het begrip ‘group genius’: het potentieel van de groep.

Concreet: Wij ontwikkelen programma's op maat . Samen met de betrokkenen kijken we naar de groepsdynamiek en helpen te bepalen wat versterkt of afgeleerd moet worden om tot succes te komen. Zo verbeteren uw medewerkers hun dagelijkse samenwerking en realiseren zij hun ambities doeltreffender. Coaching kan hier onderdeel van zijn.

<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>