$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
  Team Coaching
  Team Start
  Management Coaching
  Procesbegeleiding
  Large Group Intervention
  Training

Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Management Coaching

U zoekt naar nieuwe inspiratie, nieuwe interventies om 'stroperige' situaties aan te pakken.
De beschikbare tijd om hier eens rustig over na te denken blijkt echter steeds te beperkt.
Coaching op professioneel handelen is dan een middel om nieuwe wegen in te slaan, uw handelingsrepertoire te verbreden. Dit geldt zowel voor managers in lijnfuncties als managers van teams.

Wij begeleiden managers in hun professionele of persoonlijke ontwikkeling. Dat kan op heel verschillende manieren.
Is een inspirerende en speelse, kortdurende toekomstverkenning op dit moment voor u het juiste middel? Of liever een diepgaande dialoog waarin u onderzoekt wat u belemmert uw wensen te verwezenlijken? Methoden als Spiral Dynamics, Double Healix of Opstellingen kunnen hierbij ingezet worden. Ook coaching aan de hand van filmbeelden is een interessante optie. Zie hiervoor ook www.filmencoaching.nl.

Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

"Management is a ‘contact sport’: those who do not wish to get bruised
should not play."<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>