$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
  Team Coaching
  Team Start
  Management Coaching
  Procesbegeleiding
  Large Group Intervention
  Training

Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Large Group Intervention

De complexiteit van vragen waar u voor komt te staan neemt toe, en ook het effect hiervan op uw organisatie. U merkt dat het vaker noodzakelijk is om verschillende invalshoeken te betrekken bij de verkenning en oplossing van dergelijke vraagstukken.
Door 'meervoudig kijken' verhoogt een rijk geschakeerd deelnemersveld niet alleen de kwaliteit van de uiteindelijke oplossing, het creëert ook draagvlak bij kritische belanghebbenden. Dit geeft een duidelijke meerwaarde. Maar hoe begeleidt je zoiets?
Hoe zorg je voor een beheersbaar proces, een korte doorlooptijd?

Genius Groups hanteert verschillende vormen van Large Group Intervention om in korte tijd met een brede groep deelnemers een complex vraagstuk op te lossen. 'Korte tijd' betekent hier meestal dat het deelnemersveld enkele dagen op een externe locatie bijeen is. Voor een groep is dit dus zeker een tijdsinvestering. Hier geldt echter 'vertragen om daarna te kunnen versnellen'! Zo ontstaat versnelling in het creatieve proces van probleemoplossen èn in de besluitvorming. Bovendien blijkt dit werken vanuit dialoog veel hindernissen in de implementatiefase te voorkomen.
Het programma van een zo'n bijeenkomst wordt in samenspraak met u ontworpen, zodat dit altijd afgestemd is op uw specifieke vraag, uw organisatie en de actuele context.

Wij hebben vele jaren ervaring in de volle breedte van de markt met ontwerp, voorbereiding, begeleiding en nazorg van een dergelijke programma's. We werken hierin regelmatig samen met partners op dit gebied, waarmee we ook nieuwe werkvormen uitwisselen.
Zie ook

  • Impact:, een boek dat gaat over één van de aanpakken binnen Large Group Intervention
  • een beknopte weergave van Appreciative Inquiry, een aanpak die uitgaat van het krachtige dat al aanwezig is


<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>