$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Leiderschap en Double Healix

Leiderschap wordt van ons allemaal gevraagd. Soms als 'de leider', voorop gaand, altijd als verantwoordelijk mens, tussen gelijken.
Het is echter niet altijd zo eenvoudig om (jezelf) leiding te geven.

Een fantastische hulp daarbij vormt het Double Healix Model, een model dat ook uitgebreid kijkt naar horizontaal leiderschap. Dit model is gebaseerd op de principes die - sinds overleveringen doorverteld worden - de ruggengraat vormen van een goed verhaal. Het model helpt je simpel inzien waar in je eigen verhaal jij je bevindt en welke opties je hebt voor het vervolg van je reis. De dynamiek wordt je duidelijk, de keuzes eenduidiger, je pad standvastiger.
De combinatie van Double Healix en Spiral Dynamics biedt inzicht in behoeften en drijfveren van mensen. Die inzichten, samen met hoe dat uitwerkt in hun samenwerking helpen u als leider succesvol te handelen.

Genius Groups verzorgt lezingen, workshops, trainingen en teamcoaching op basis van dit Double Healix Model in combinatie met Spiral Dynamics. Goed gekozen fragmenten uit speelfims geven de boodschap een onvergetelijke impact. Lastige issues worden aan de hand van filmfragmenten gemakkelijker bespreekbaar.<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>