$imgloc = strtolower(str_replace("?","",$page->pagename)); if (file_exists("images/". $imgloc .".jpg")){ echo ""; } else { echo ""; } // ?>

Welkom
Missie
Profiel
Diensten
  Team Coaching
  Team Start
  Management Coaching
  Procesbegeleiding
  Large Group Intervention
  Training

Double Healix
Werken met broedplaatsen
Belia werkte eerder voor
Werkwijze
Recent gelezen!
Contact

De Coach als Regisseur

Diensten

Wij ontwikkelen programma's op maat, vanuit beproefde bouwstenen. Want vraagstukken van organisaties zijn op hoofdlijnen soms vergelijkbaar, in de details echter altijd uniek.
Het kan gaan om specifieke of locale trajecten, maar ook om langer lopende verandertrajecten in brede delen van de organisatie:

  • Team Coaching: Het verbeteren van het samenwerkingsproces in een team om tot blijvend betere of snellere resultaten te komen.
  • Team Start: Een nieuw team op gedegen wijze uit de startblokken helpen.
  • Management Coaching:  Waar een spiegel op het persoonlijk functioneren gewenst is, vult  individuele coaching de groepsgerichte programma's aan.
  • Procesbegeleiding: Het uitdenken en begeleiden van veranderingen binnen de organisatie. Bijvoorbeeld het herstellen van de dialoog tussen management en medewerkers, waar het management ziet dat er veranderd móet worden, en de medewerkers (nog) afgehaakt zijn.  Of bijvoorbeeld het begeleiden van verandering van gedrag en handelen bij medewerkers en management.
  • Large Group Intervention: Het creëren van een eenmalige, intensieve samenwerking in een divers samengestelde groep om een complex vraagstuk op te lossen.
  • Trainingen : In gerichte trainingen worden persoonlijke vaardigheden op het gebied van het begeleiden van veranderingen aangescherpt.

Voor optimaal effect wordt in dialoog de beste combinatie uit bovenstaande diensten uitgedacht.<$font[small]>Parsed in $totaltime sec., ( $DBASE->aantalquerys )
"; }; //if ($layout_status == 'start') { echo ""; }; echo " "; ?>